Kancelaria parafialna

Kancelaria czynna w każdy poniedziałek i piątek po mszy świętej wieczornej z wyjątkiem świąt i pierwszych piątków.

Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentów świętych i katolickiego pogrzebu.

CHRZEST

 • akt urodzenia dziecka (odpis)
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska,adres)
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

BIERZMOWANIE

 • metryka chrztu
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
 • w przypadku osób dorosłych ( świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej)

I-sza KOMUNIA ŚWIĘTA

 • metryka chrztu dziecka

MAŁŻEŃSTWO

 • metryki chrztu aktualne tj. z datą do 3 miesięcy wstecz
 • dowody osobiste
 • indeksy lub świadectwa z szkoły średniej o katechizacji
 • świadectwa bierzmowania
 • zaświadczenia o uczestniczeniu w katechezie przedmałżeńskiej
 • zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą,
  aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne tzw. konkordatowy)
  lub akt kontraktu cywilnego, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

POGRZEB KATOLICKI

 • akt zgonu (odpis)
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej)
  gdy zgon nastąpił poza parafią np. w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)