PUKS

Parafialny Uczniowski Klub Sportowy – rozpoczynał działanie 28.03.2008 r.
Siedziba klubu znajduje się w budynku
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Młoszowej ul. Kamieniec 1.

Cele klubu:

  • organizacja życia sportowego dla mieszkańców gminy ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży
  • organizacja imprez i zawodów sportowych
  • uczestnictwo w imprezach gminnych
  • prowadzenie spotkań z grupą miłośników Nordic Walking
  • organizacja zajęć i imprez w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi
  • prowadzenie działalności charytatywnej