Rada duszpasterska

Parafialna Rada Duszpasterska – 15 osobowa reprezentacja parafian wybierana bezpośrednio w ośmiu rejonach na trzyletni okres kadencji.
Pierwsza Rada powołana 10 listopada 1996 r. obecna 20 listopada 2011 r. Spotkania odbywają się dwa razy w roku.

Skład obecnej Parafialnej Rady Duszpasterskiej na okres 2015 – 2017 wybrany 15.o2.2015 r.

Z urzędu:
1. Izabela Bartosik – ul. Pod Górę – Zespół Charytatywny

2. Władysław Jędrzejczyk – ul. Krakowska – kościelny

Z nominacji proboszcza:
3. Małgorzata Ochwat – ul. Szembeka
4. Andrzej Karnasiewicz – ul. Szembeka
5. Jarosław Kłeczek – ul. Trzecia
6. Stanisław Kurdziel – ul. Florkiewicza
7. Arkadiusz Pypłacz – il. Krakowska

Z wyboru parafian:
8. Mariola Pikoń – ul. Krakowska
9. Władysław Gąsior – ul. Kamieniec
10. Alicja Smółka – ul. Sąsiedzka
11. Jan Dudek – ul. Florkiewicza
12. Rajmund Zając – ul. Góra Bartoska
13. Kazimiera Gedoś – ul. Krakowska
14 Józef Górski – ul. Trzecia
15. Gerard Urbańczyk – ul. Szembeka