Historia

Ważniejsze wydarzenia z historii parafii:

 1. 19 marca 1981 roku zostało podpisane zezwolenie Wojewody Katowickiego na budowę kościoła.
 2. Wiosną 1983 roku rozpoczęła się budowa kościoła.
 3. 6 czerwca 1985 roku został wmurowany w ścianę kościoła kamień węgielny z Zakrzówka, gdzie podczas okupacji niemieckiej pracował Karol Wojtyła późniejszy papież.
 4. 16 lutego 1986 roku Ksiądz Kard. Franciszek Macharski erygował parafię św. Józefa Robotnika w Młoszowej, wydzielając ją z Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Trzebini. Pierwszym proboszczem został ks. Stanisław Olejak.
 5. 18 września 1988 roku ks. infułat Jan Kościółek poświęcił stalowy krzyż, który zwieńcza budowlę kościoła.
 6. 3 grudnia 2000 roku Metropolita Krakowski Ksiądz Kard. Franciszek Macharski dokonał konsekracji naszej świątyni.
 7.  W sobotę 26 lutego 2011 roku świętowaliśmy wraz z Ks. kard. Stanisławem Dziwiszem srebrny jubileusz parafii.

Wizytacje biskupie:

 1. 1 grudnia 1985 roku – ks. bp Kazimierz Górny – podczas wizytacji Parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Trzebini, odprawił Mszę św w dolnym kościele i wygłosił kazanie.
 2. 22 i 23 wrzesień 1990 rok – ks. bp Albin Małysiak. Wizytacja rozpoczęła się w sobotę Mszą św. o godz. 18,oo podczas której został udzielony sakrament bierzmowania i zakończona Mszą św. niedzielną o godz. 16,oo.
 3. 19 listopad 1995 rok – ks. bp Albin Małysiak. Wizytacja trwała tylko w niedzielę i była połączona z bierzmowaniem młodzieży podczas Sumy.
 4. 4 i 5 maja 2003 roku – ks. bp Jan Szkodoń – wizytacja w Roku Różańca Świętego i dwudziestym piątym roku pontyfikatu Jana Pawła II. W drugim dniu wizytacji Ksiądz Biskup odwiedził szkołę podstawową i spotkał się z uczniami i gronem pedagogicznym.
 5. 8 i 9 listopada 2009 roku – ks. bp Jan Zając. Ksiądz Biskup spotkał się również w drugim dniu wizytacji z uczniami w szkole podstawowej i z gronem pedagogicznym.
 6.  20 wrzesień 2015 roku – kard. Stanisław Dziwisz – wizytacja skumulowana ze spotkaniem w szkole z gronem nauczycielskim i bierzmowaniem o godz. 17.oo.

Powołania kapłańskie i zakonne:

 1. Ks. Wiktor Szklarczyk syn Franciszka i Julianny zd. Zając, urodzony 27 grudzień 1879 r. w Młoszowej. Był kapłanem Diecezji Lwowskiej, święcenia kapłańskie otrzymał w 1909 roku, został proboszczem w Sarnkach Dolnych koło Stanisławowa. 10 lutego 1944 roku został zamordowany przez ukraińskich nacjonalistów i spoczywa w Sarnkach Dolnych.
 2. Ks. Tomasz Trębacz syn Stanisława i Julii Ścibor, urodzony w 1910 roku w Młoszowej. Wstąpił do Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 30 czerwca 1936 roku i został skierowany do pracy duszpasterskiej we Lwowie. Podczas wojny, z obawy przed prześladowaniami, wrócił do Krakowa a po wojnie pracował w Gdańsku-Oliwie, gdzie zmarł wiosną 1991 roku.
 3. Ks. Józef Swaczyna syn Ludwika i Marii zd. Zając, urodzony 20 marca 1914 roku w Młoszowej. Wstąpił donowicjatu Księży Jezuitów w Nowym Sączu, gdzie ukończył gimnazjum. Podczas studiów w Krakowie został aresztowany 11 listopada 1939 roku i wraz z przełożonymi zakonnymi stał się więźniem m.in. obozu koncentracyjnego w Auschwitz o numerze 22212. Po okupacji niemieckiej ukończył studia w Starej Wsi koło Tarnowa gdzie przyjął święcenia kapłańskie 29 czerwca 1947 roku i pracował w Gliwicach, Zabrzu, Rudzie Śląskiej. Zmarł i został pochowany w Bytomiu 23 kwietnia 1978 roku.
 4. Ks. Jacek Kawala, syn Piotra i Alicji zd. Chechelska, urodzony 2 stycznia 1963 roku w Chrzanowie. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie w 1981 roku a 17 maja 1987 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. kard. Franciszka Macharskiego. Od 2005 roku jest proboszczem w Strzegowej koło Wolbromia.
 5. Siostra Ancilla (Iwona Bartosik) córka Władysława i Władysławy zd. Czok, urodzona 28 lipca 1968 roku, wstąpiła 8 września 1988 roku do Misyjnego Zgromadzenia Sióstr Służebnic Ducha Świętego w Raciborzu. 2 maja 1998 roku złożyła śluby wieczyste i podjęła pracę misyjną w Mozambiku. Obecnie pracuje w Domu Macierzystym w Raciborzu.
 6. Siostra Krzysia (Ewa Strycharska) córka Andrzeja i Anny zd. Mentel. Urodzona 17 lipiec 1968 roku w Trzebini. W 1980 roku wstąpiła jako wolontariuszka – aspirant do Zakonu Misjonarek Miłości Matki Teresy z Kalkuty w Szczecinie. Śluby wieczyste złożyła w Rzymie 8 grudnia 2002 roku. Pracowała w Szkocji a obecnie na Haiti.
 7. Siostra Koleta (Agnieszka Bajda) córka Włodzimierza i Józefy zd. Bartosik, urodzona 28 luty 1970 roku w Chrzanowie. Wstąpiła w 1992 roku do Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek od Dzieciątka Jezus. Śluby wieczyste złożyła 7 grudnia 1999 roku w Czernej. Pracowała w Lublinie, obecnie w Łodzi.
 8. Ks. Marek Kudłacik, urodzony w Jaworznie. Do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie wstąpił w 1999 roku, świecenia kapłańskie przyjął z rąk ks. kard. Stanisława Dziwisza 3czerwca 2005 roku. Pracował w parafii św. Jana Chrzciciela w Zembrzycach, obecnie w parafii Dobrego Pasterza w Krakowie Prądniku. Suspendowany w 2016 roku.
 9. Ks. Bartłomiej Bartosik, urodzony w Chrzanowie. Do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie wstąpił w 2004 roku a świecenia kapłańskie przyjął z rąk ks. kard. Stanisława Dziwisz 29 maja 2010 roku.